สร้างบรรยากาศให้สถานที่ น่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้น ด้วยวอลเปเปอร์ลายไทยพญานาค
มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น นิยมตกแต่งในห้องพระ สถานที่ทางศาสนา และห้องปฏิบัติธรรม

ตกแต่งห้องพระสวยงามด้วยวอลเปเปอร์สั่งพิมพ์แบบไทยๆ ลายดอกบัว นับเป็นลวดลาย
ที่ได้รับความนิยมในการแต่งห้องพระ ที่มีทั้งความสวยงาม และยังมีความหมายที่ดีอีกด้วย

ตกแต่งผนังด้วยการแสดงเรื่องราวประวัติชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่า “พุทธประวัติ” ช่วยสร้างแรงศรัทธา มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตชาวพุทธ

ตัวเลขมงคลของคนไทย “ตัวเลข ๙” ตามความเชื่อของคนไทย หมายถึง การเติบโตไปข้างหน้า เจริญก้าวหน้าการงาน รุ่งเรืองในกิจการ อายุมั่นขวัญยืน

เน้นความเป็นไทยด้วยวอลเปเปอร์ “เทวดาพนมมือ” โดยมีความหมายว่าคนเราหากมีความคิดดี การพูดดี เหล่าเทวดาจะมาร่วมยินดีสาธุด้วย

ต้นไม้ทางพระพุทธศาสนาคงหนีไม่พ้น “ต้นโพธิ์” แสดงถึงความสงบร่มเย็น มีอายุยืนยาว เห็นได้จากต้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในวัด หรือสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา