ตกแต่งห้องพระสวยงามด้วยวอลเปเปอร์สั่งพิมพ์แบบไทยๆ ลายดอกบัว นับเป็นลวดลาย
ที่ได้รับความนิยมในการแต่งห้องพระ ที่มีทั้งความสวยงาม และยังมีความหมายที่ดีอีกด้วย

ภาพมงคลสั่งปริ้น ลายดอกบัวติดผนังห้องพระ ตกแต่งห้องพระในบ้าน

ภาพมงคลสั่งปริ้น ลายดอกบัวติดผนังห้องพระ ตกแต่งห้องพระในบ้าน

ไอเดียแต่งห้องพระลายดอกบัวนับว่าได้รับความนิยมอย่างมาก ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา นิยมนำมา
สักการะบูชาพระรัตนตรัย ที่สื่อถึงความนอบน้อม มีทั้งความสวยงาม มีกลิ่นหอม ด้วยลักษณะดังกล่าวดอกบัวจึงเปรียบดั่งผู้บริสุทธิ์

ไอเดียแต่งห้องพระลายธรรมจักรดอกบัวพื้นสีแดง ตกแต่งผนังด้านข้างลายไทยกนกไขว้

ไอเดียตกแต่งห้องพระลายธรรมจักรพื้นสีแดงและดอกบัว ตกแต่งผนังด้านข้างลายไทยกนกไขว้อ่อนช้อย งดงาม

วอลเปเปอร์ลายดอกบัวทองพื้นสีเขียว รูปดอกบัวบาน ฉากหลังห้องพระสวยๆ

ติดฉากหลังห้องพระสวยๆ วอลเปเปอร์ลายดอกบัวทองพื้นสีเขียว

วอลเปเปอร์ลายดอกบัวทองพื้นสีน้ำตาล รูปดอกบัวบาน ฉากหลังห้องพระสวยๆ

วอลเปเปอร์ลายดอกบัวทองพื้นสีน้ำตาล ลวดลายแนวตั้งเหมาะกับห้องพระที่มีพื้นที่จำกัด

วอลเปเปอร์ลายดอกบัวทองพื้นสีดำ รูปดอกบัวบาน ฉากหลังห้องพระสวยๆ

วอลเปเปอร์ลายดอกบัวทองพื้นสีดำ ติดฉากหลังห้องพระสวยๆ

วอลเปเปอร์ลายดอกบัวทองพื้นสีน้ำเงิน รูปดอกบัวบาน ฉากหลังห้องพระสวยๆ

วอลเปเปอร์ลายดอกบัวทองพื้นสีน้ำเงิน สุขุมเรียบร้อย

วอลเปเปอร์ลายดอกบัวทองพื้นสีแดง รูปดอกบัวบาน ฉากหลังห้องพระสวยๆ

วอลเปเปอร์ลายดอกบัวทองพื้นสีแดง อร่ามงามตา

วอลเปเปอร์ลายธรรมจักรดอกบัวพื้นสีน้ำเงิน แต่งห้องพระ ห้องพระลายไทยสวยๆ

วอลเปเปอร์ลายธรรมจักรดอกบัวพื้นสีน้ำเงิน แต่งห้องพระลายไทยสวยๆ

วอลเปเปอร์ลายธรรมจักรดอกบัวพื้นสีดำ แต่งห้องพระ ห้องพระลายไทยสวยๆ

วอลเปเปอร์ลายธรรมจักรดอกบัวพื้นสีดำ ให้ความรู้สึกเป็นไทย อ่อนช้อยงดงาม

วอลเปเปอร์ลายธรรมจักรดอกบัวพื้นสีน้ำตาล แต่งห้องพระ ห้องพระลายไทยสวยๆ

วอลเปเปอร์ลายธรรมจักรดอกบัวพื้นสีน้ำตาล สีสุภาพที่เหมาะกับการตกแต่งห้องพระอย่างยิ่ง

วอลเปเปอร์ลายธรรมจักรดอกบัวพื้นสีเขียว แต่งห้องพระ ห้องพระลายไทยสวยๆ

วอลเปเปอร์ลายธรรมจักรดอกบัวพื้นสีเขียว เลือกสีที่ถูกโฉลกกับตนเอง เสริมความรุ่งเรือง

วอลเปเปอร์ลายธรรมจักรดอกบัวพื้นสีแดง แต่งห้องพระ ห้องพระลายไทยสวยๆ

วอลเปเปอร์ลายธรรมจักรดอกบัวพื้นสีแดง สวยอร่าม ดึงดูดสายตา

วอลเปเปอร์ดอกบัวลายเจดีย์พื้นหลังสีน้ำเงิน ไอเดียห้องพระ

วอลเปเปอร์ดอกบัวลายเจดีย์พื้นหลังสีน้ำเงิน ติดห้องพระในบ้าน

วอลเปเปอร์ดอกบัวลายเจดีย์พื้นหลังสีดำ ไอเดียห้องพระ

วอลเปเปอร์ดอกบัวลายเจดีย์พื้นหลังสีดำ ตกแต่งห้องพระสำนักงาน

วอลเปเปอร์ดอกบัวลายเจดีย์พื้นหลังสีเขียว ไอเดียห้องพระ

วอลเปเปอร์ดอกบัวลายเจดีย์พื้นหลังสีเขียว

วอลเปเปอร์ดอกบัวลายเจดีย์พื้นหลังสีน้ำตาล ไอเดียห้องพระ

วอลเปเปอร์ดอกบัวลายเจดีย์พื้นหลังสีน้ำตาล

วอลเปเปอร์ดอกบัวลายเจดีย์พื้นหลังสีแดง ไอเดียห้องพระ

วอลเปเปอร์ดอกบัวลายเจดีย์พื้นหลังสีแดง

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวหลวงพื้นสีน้ำเงิน แต่งขอบลายประจำยาม

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวหลวงพื้นสีน้ำเงิน แต่งขอบลายไทย

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวหลวงพื้นสีดำ แต่งขอบลายประจำยาม

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวหลวงพื้นสีดำ ประดับขอบลายประจำยาม

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวหลวงพื้นสีน้ำตาล แต่งขอบลายประจำยาม

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายไทย ลายดอกบัวหลวงพื้นสีน้ำตาล

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวหลวงพื้นสีเขียว แต่งขอบลายประจำยาม

แต่งห้องพระลายไทย วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวหลวงพื้นสีเขียว

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวหลวงพื้นสีแดง แต่งขอบลายประจำยาม

ห้องพระติดผนังลายไทย วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวหลวงพื้นสีแดง

วอลเปเปอร์สั่งทำลายซุ้มพญานาคพื้นสีน้ำเงิน ซุ้มพญานาค ตกแต่งผนังห้องพระ

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายซุ้มพญานาคพื้นสีน้ำเงิน

วอลเปเปอร์สั่งทำลายซุ้มพญานาคพื้นสีดำ ซุ้มพญานาค ตกแต่งผนังห้องพระ

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายซุ้มพญานาคพื้นสีดำ

วอลเปเปอร์สั่งทำลายซุ้มพญานาคพื้นสีน้ำตาล ซุ้มพญานาค ตกแต่งผนังห้องพระ

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายซุ้มพญานาคพื้นสีน้ำตาล

วอลเปเปอร์สั่งทำลายซุ้มพญานาคพื้นสีเขียว ซุ้มพญานาค ตกแต่งผนังห้องพระ

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายซุ้มพญานาคพื้นสีเขียว

วอลเปเปอร์สั่งทำลายซุ้มพญานาคพื้นสีแดง ซุ้มพญานาค ตกแต่งผนังห้องพระ

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายซุ้มพญานาคพื้นสีแดง

ชื่อสินค้า : วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายไทยดอกบัว

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด

  • Social Links: