สร้างบรรยากาศให้สถานที่ น่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้น ด้วยวอลเปเปอร์ลายไทยพญานาค
มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น นิยมตกแต่งในห้องพระ สถานที่ทางศาสนา และห้องปฏิบัติธรรม

ไอเดียแต่งผนังในห้องพระด้วยวอลเปเปอร์ลายลิขสิทธิ์ ลายไทยพญานาคลายเส้นสีทอง
มีหลากหลายเฉดสีให้เลือก เพิ่มความสิริมงคลให้กับสถานที่ ส่งเสริมศิลปะความเป็นไทย

ใบโพธิ์นับเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิและสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่มีกำเนิดมาแต่เนิ่นนาน
ประดับวอลเปเปอร์ใบโพธิ์ทองในห้องพระ แสดงออกถึงความเคารพบูชาพระพุทธศาสนา

ตกแต่งห้องพระสวยงามด้วยวอลเปเปอร์สั่งพิมพ์แบบไทยๆ ลายดอกบัว นับเป็นลวดลาย
ที่ได้รับความนิยมในการแต่งห้องพระ ที่มีทั้งความสวยงาม และยังมีความหมายที่ดีอีกด้วย

ตกแต่งผนังด้วยการแสดงเรื่องราวประวัติชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่า “พุทธประวัติ” ช่วยสร้างแรงศรัทธา มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตชาวพุทธ

ตัวเลขมงคลของคนไทย “ตัวเลข ๙” ตามความเชื่อของคนไทย หมายถึง การเติบโตไปข้างหน้า เจริญก้าวหน้าการงาน รุ่งเรืองในกิจการ อายุมั่นขวัญยืน