เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มีการตกแต่งและแกะสลักลวดลายสวยงาม เป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่ง และพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็นเรือที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก

วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรือสุพรรณหงส์ เป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่ง และพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็นเรือที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก

วอลเปเปอร์ตกแต่งห้องพระ วัด โบสถ์ วิหาร หรือใช้ตกแต่งร้านอาหารในต่างประเทศ วอลเปเปอร์ติดผนังลายเรือสุพรรณหงส์ สีแดง เป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่งที่มีความสำคัญ

ตกแต่งห้องพระ ร้านอาหาร หรือภายในวัด โบสถ์ วิหาร ลักษณะเด่นของลวดลาย คือ เทวดาพนมมือ ลายไทยเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นศิลปะอันงดงาม

วอลเปเปอร์ลายไทยเป็นอีกหนึ่งศิลปะอันสวยงามที่มีเอกลักษณ์และเป็นมรดกตกทอดมาตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน มีลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงาม

วอลเปเปอร์ลายไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่มีความเด่นชัดในเรื่องของลวดลายและโทนสี วอลเปเปอร์ลายไทยเทพพนม สีแดง นิยมนำมาใช้ตกแต่งภายใน