เป็นอีกหนึ่งลวดลายที่มากับความคิดที่ว่าการอยู่ดีกินดีและมีความสุข จึงได้นำข้าวปลาอาหารมาทำบุญตักบาตรคนละหนึ่งทัพพี จนทำให้ข้าวพูนขึ้นพ้นบาตร

วอลเปเปอร์ติดผนังลายต้นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง ช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับห้องของคุณให้สวยงามได้ เหมาะสำหรับตกแต่งห้องพระ วัด โบสถ์ วิหาร หรือใช้ตกแต่งร้านอาหาร

วอลเปเปอร์ติดผนังลายต้นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและได้รับคำชื่นชมว่าเป็นศิลปะที่งดงาม เหมาะสำหรับตกแต่งห้องให้ดูหรูหรา เช่น ห้องพระ โบสถ์

เหมาะสำหรับตกแต่งห้องพระ วัด โบสถ์ วิหาร หรือใช้ตกแต่งร้านอาหารในต่างประเทศ วอลเปเปอร์ลายไทยเป็นอีกหนึ่งลวดลายที่แสดงออกถึงความเป็นไทย

ลวดลายที่เน้นความเป็นไทยที่ดูหรูหราและมีคุณค่าของศิลปะไทย ที่สามารถสร้างความโดดเด่นให้กับสถานที่ได้อย่างลงตัว วอลเปเปอร์ลายไทยแสดงออกถึงความเป็นไทย

วอลเปเปอร์ที่สะท้อนถึงความเป็นไทยที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ วอลเปเปอร์ติดผนังลายต้นโพธิ์ เหมาะสำหรับตกแต่งร้านอาหารไทย ห้องพระ วัด โบสถ์ วิหาร