เรียบง่ายและดูดีด้วยวอลเปเปอร์แต่งบ้านสวย ห้องพระตกแต่งฉากหลังลายใบโพธิ์ทอง
พื้นหลังสีเรียบ มีเอกลักษณ์สวยงาม สะท้อนให้เห็นความอ่อนช้อย และมีความหมายดี

ตกแต่งผนังห้องพระด้วยลายไทยเทพ-เทวดา ตามความเชื่อเทวดาคือผู้ที่ คิดดี ทำดี
ด้วยความสวยงามและความหมายที่ดี จึงเป็นที่นิยมในการตกแต่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ตกแต่งผนังห้องพระ ห้องปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา ลายพญานาค
ที่มีทั้งความสวยงาม และสื่อความหมายในทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

เทคนิคแต่งห้องด้วยสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ “พญานาค” แสดงถึงความมีวาสนา ความอุดมสมบูรณ์ เห็นได้จากจิตรกรรมบนฝาผนังของวัดหรือสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

9 ไอเดีย ตกแต่งห้องพระสวยงามง่ายๆ ด้วยวอลเปเปอร์ “ช้างคู่ไทย” และแนวทางจัดห้องพระให้ถูกหลัก ช่วยเสริมบารมีให้ผู้อาศัย พบเจอแต่สิ่งดีนำพาความสิริมงคลมาให้