ตัวเลขมงคลของคนไทย “ตัวเลข ๙” ตามความเชื่อของคนไทย หมายถึง การเติบโตไปข้างหน้า เจริญก้าวหน้าการงาน รุ่งเรืองในกิจการ อายุมั่นขวัญยืน

หนึ่งในสัตว์ป่าหิมพานต์ “หงส์” เป็นสัตว์มงคลที่ทำหน้าที่คุ้มครองอันตรายต่างๆ จากทางเบื้องบน คนจีนเชื่อว่าหงษ์จะปรากฏตัวในยามที่บ้านเมืองสงบสุขเท่านั้น