วอลเปเปอร์ลายไทยเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานความสวยงามได้อย่างลงตัวและยังแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยที่สืบทอดกัน

วอลเปเปอร์ที่สะท้อนถึงความเป็นไทยที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ วอลเปเปอร์ติดผนังลายต้นโพธิ์ เหมาะสำหรับตกแต่งร้านอาหารไทย ห้องพระ วัด โบสถ์ วิหาร