เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มีการตกแต่งและแกะสลักลวดลายสวยงาม เป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่ง และพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็นเรือที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก