เทคนิคแต่งห้องด้วยสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ “พญานาค” แสดงถึงความมีวาสนา ความอุดมสมบูรณ์ เห็นได้จากจิตรกรรมบนฝาผนังของวัดหรือสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา