ต้อนรับแขกในบรรยากาศชิวๆ ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว วอลเปเปอร์สวนป่านานาพันธุ์
ลวดลายสวนป่าสีเขียวที่ให้ความอบอุ่นเป็นกันเอง แถมยังเป็นจุดพักผ่อนในบ้านได้อีกด้วย

ความอุดมสมบูรณ์ในป่า นำมาสร้างเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามในบ้าน
ด้วยการประดับวอลเปเปอร์ลายนกกระเรียนญี่ปุ่นในป่าธรรมชาติ

สร้างมิติความลึกตื้นภายในบ้านด้วยวิวธรรมชาติของท้องฟ้า ภูเขา ทะเล ป่าไม้ สวนดอกไม้ที่สวยงาม ทำให้เกิดอารมณ์สุนทรีย์ภายในใจ มีความคิดสร้างสรรค์