Street Art แปลอย่างตรงตัวคือ ศิลปะข้างถนน เป็นภาพศิลปะที่พบได้จากกำแพงตามที่สาธารณะ อาจเป็นภาพสะท้อนสังคมที่นั้น หรือเป็นประเด็นเสียดสีทางการเมือง