เรียบง่ายและดูดีด้วยวอลเปเปอร์แต่งบ้านสวย ห้องพระตกแต่งฉากหลังลายใบโพธิ์ทอง
พื้นหลังสีเรียบ มีเอกลักษณ์สวยงาม สะท้อนให้เห็นความอ่อนช้อย และมีความหมายดี

หรูหรา งามสง่าใบโพธิ์สีทอง สัญลักษณ์แห่งความร่มเย็น ที่ถูกนำมาทำเป็น
วอลเปเปอร์ใช้ตกแต่งผนังห้องให้สวยงาม มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่น

ใบโพธิ์นับเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิและสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่มีกำเนิดมาแต่เนิ่นนาน
ประดับวอลเปเปอร์ใบโพธิ์ทองในห้องพระ แสดงออกถึงความเคารพบูชาพระพุทธศาสนา