โดยจุดเด่นของสไตล์ลอฟท์ อยู่ที่การโชว์ผิวของผนังทั้งที่เป็นแบบปูนเปลือย โครงเหล็ก หรืออิฐก่อต่างๆ ส่วนการตกแต่งจะนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์เบาะหนังหรือแบบไม้