เสริมโชคลาภ ด้วยการตกแต่งภาพวิวธรรมชาติ ภายในบ้านตามหลัก “ฮวงจุ้ย” นอกจากความสวยงาม ยังช่วยเสริมบารมี และช่วยให้คนในบ้านมีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว

ตกแต่งผนังด้วยการแสดงเรื่องราวประวัติชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่า “พุทธประวัติ” ช่วยสร้างแรงศรัทธา มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตชาวพุทธ

ตัวเลขมงคลของคนไทย “ตัวเลข ๙” ตามความเชื่อของคนไทย หมายถึง การเติบโตไปข้างหน้า เจริญก้าวหน้าการงาน รุ่งเรืองในกิจการ อายุมั่นขวัญยืน

เน้นความเป็นไทยด้วยวอลเปเปอร์ “เทวดาพนมมือ” โดยมีความหมายว่าคนเราหากมีความคิดดี การพูดดี เหล่าเทวดาจะมาร่วมยินดีสาธุด้วย

ต้นไม้ทางพระพุทธศาสนาคงหนีไม่พ้น “ต้นโพธิ์” แสดงถึงความสงบร่มเย็น มีอายุยืนยาว เห็นได้จากต้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในวัด หรือสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

หนึ่งในสัตว์ป่าหิมพานต์ “หงส์” เป็นสัตว์มงคลที่ทำหน้าที่คุ้มครองอันตรายต่างๆ จากทางเบื้องบน คนจีนเชื่อว่าหงษ์จะปรากฏตัวในยามที่บ้านเมืองสงบสุขเท่านั้น