เทปกาว 2 หน้า สำหรับใช้ปูพรมอัดเรียบ พรมอัดลูกฟูก สำหรับปูงานชั่วคราว เช่น ปูพื้นทางเดิน งานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า บูธ พรือปูพื้นภายในบ้าน