ใช้รูปทรงเรขาคณิตที่มีความเรียบง่ายมาตกแต่งบ้านสไตล์ “โมเดิร์น” โดยมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอย นับเป็นเอกลักษณ์ความสวยงามของสไตล์นี้