ออกแบบห้องพระแสดงความเคารพ และบูชาพระรัตนตรัย ด้วยภาพวอลเปเปอร์ลายช้าง
ชูดอกบัว และวอลเปเปอร์ลายช้างคู่เคารพพระธาตุเจดีย์ แสดงถึงความนอบน้อม สง่างาม

ตกแต่งผนังห้องพระด้วยลายไทยเทพ-เทวดา ตามความเชื่อเทวดาคือผู้ที่ คิดดี ทำดี
ด้วยความสวยงามและความหมายที่ดี จึงเป็นที่นิยมในการตกแต่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ตกแต่งห้องพระสวยงามด้วยวอลเปเปอร์สั่งพิมพ์แบบไทยๆ ลายดอกบัว นับเป็นลวดลาย
ที่ได้รับความนิยมในการแต่งห้องพระ ที่มีทั้งความสวยงาม และยังมีความหมายที่ดีอีกด้วย

ตกแต่งผนังห้องพระ ห้องปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา ลายพญานาค
ที่มีทั้งความสวยงาม และสื่อความหมายในทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

ตกแต่งผนังด้วยการแสดงเรื่องราวประวัติชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่า “พุทธประวัติ” ช่วยสร้างแรงศรัทธา มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตชาวพุทธ

ตัวเลขมงคลของคนไทย “ตัวเลข ๙” ตามความเชื่อของคนไทย หมายถึง การเติบโตไปข้างหน้า เจริญก้าวหน้าการงาน รุ่งเรืองในกิจการ อายุมั่นขวัญยืน