Street Art แปลอย่างตรงตัวคือ ศิลปะข้างถนน เป็นภาพศิลปะที่พบได้จากกำแพงตามที่สาธารณะ อาจเป็นภาพสะท้อนสังคมที่นั้น หรือเป็นประเด็นเสียดสีทางการเมือง

โดยจุดเด่นของสไตล์ลอฟท์ อยู่ที่การโชว์ผิวของผนังทั้งที่เป็นแบบปูนเปลือย โครงเหล็ก หรืออิฐก่อต่างๆ ส่วนการตกแต่งจะนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์เบาะหนังหรือแบบไม้