รวมลายพระพุทธเจ้าและพุทธประวัติพรีเมียมสำหรับตกแต่งห้องพระเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับบ้าน ไม่ต้องวาดหรือออกแบบเองให้เสียเวลา มีภาพให้เลือกสรรมากมาย

วันพระเจ้าเปิดโลก คือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์
และเป็นวันที่เปิดให้โลกทั้ง 3 ได้แก่ เทวดา มนุษย์ นรก สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้

ตามหาบรรยากาศแห่งการพักผ่อนแบบไทยๆ แนะนำไอเดียแต่งสถานที่ด้วยภาพวาด
สั่งพิมพ์ลายรจนาชมสวน ภาพลายไทยมีเอกลักษณ์ ประดับสถานที่สวยงามน่าหลงใหล

จิตรกรรมไทย ภาพวาดกินรีในป่าหิมพานต์ ดินแดนในวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ความงดงามทางศิลปะที่ถูกนำมาพิมพ์เป็นวอลเปเปอร์ตกแต่งผนัง ประดับบ้านสวยงาม

สะท้อนความสวยงามมีเอกลักษณ์ของประเพณีไทย ผ่านวอลเปเปอร์ภาพวาดประเพณีไทย
นิยมนำไปตกแต่งผนังโรงแรม ห้องรับแขก รีสอร์ท ห้องสปา สื่อถึงความเป็นไทยได้อย่างดี

วอลเปเปอร์สั่งผลิต ภาพลายไทยพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า เรื่องราวเจ้าชายสิทธัตถะ
ประสูติ ตรัสรู้ ตลอดจนปรินิพพาน ล้วนเป็นภาพงดงามมีความสำคัญ และมีความหมายที่ดี