วันพระเจ้าเปิดโลก คือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์
และเป็นวันที่เปิดให้โลกทั้ง 3 ได้แก่ เทวดา มนุษย์ นรก สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้

ภาพวาดพุทธประวัติสั่งทำ พระพุทธเจ้าเปิดโลก เหตุการณ์สำคัญวันออกพรรษา

ภาพวาดพุทธประวัติสั่งทำ พระพุทธเจ้าเปิดโลก เหตุการณ์สำคัญวันออกพรรษา

วอลเปเปอร์ลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดโลก ไอเดียแต่งห้องทำสมาธิด้วยภาพวาดพระเจ้าเปิดโลก ภาพวาดพระเจ้าเปิดโลก

ภาพวาดสั่งทำตกแต่งผนังเหตุการณ์สำคัญวันออกพรรษา

วอลเปเปอร์ติดผนังลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดโลก ตกแต่งห้องพระพุทธเจ้าเปิดโลก ภาพวาดลายไทยประดับผนัง

ภาพวาดลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดให้โลกทั้ง 3 มองเห็นซึ่งกันและกัน

สั่งตัดวอลเปเปอร์ลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดโลก อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ทางศาสนา

วอลเปเปอร์สั่งทำติดผนัง จิตรกรรมไทยประวัติพระพุทธเจ้า ตกแต่งสถานที่ทางศาสนาสวยงาม โดดเด่น

วอลเปเปอร์สั่งปริ้นลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดโลก รูปภาพติดผนังลายพระพุทธเจ้าเปิดโลก รูปวาดพระพุทธเจ้าสวยๆ

เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ภาพพระพุทธเจ้าเปิดโลกเหตุการณ์สำคัญวันออกพรรษา

สั่งทำวอลเปเปอร์ลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดโลก ภาพวาดเหตุการณ์วันออกพรรษา

รูปวาดพระพุทธเจ้าสวยๆ ประดับสถานที่สำคัญทางศาสนา เกิดความศักดิ์สิทธิ์

สั่งปริ้นวอลเปเปอร์ลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดโลก วอลเปเปอร์ห้องพระ

ฉากหลังห้องพระ ตกแต่งวอลเปเปอร์ภาพวาดพระพุทธเจ้าเปิดโลก

พิมพ์ภาพติดผนังลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ เหตุการณ์วันออกพรรษา

ลวดลายพระพุทธเจ้าเปิดโลก นำมาตกแต่งผนังสถานปฏิบัติธรรม

ภาพสั่งทำลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระพุทธเจ้าวันออกพรรษา ภาพวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 พุทธศาสนา ภาพวาดสวยๆ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบสุข

ภาพติดผนังลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดโลก สั่งทำภาพติดผนังห้องพระ ภาพสั่งพิมพ์พระพุทธเจ้าเปิดโลก

แนวทางแต่งห้องพระ เสริมความเป็นมงคล ภาพมีความหมายและมีเอกลักษณ์

ภาพสั่งทำลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดโลก เหตุการณ์พระเจ้าเปิดโลก ภาพจิตรกรรมไทยวันออกพรรษา

วอลเปเปอร์สั่งผลิตตกแต่งสถานที่สำคัญทางศาสนา ได้ตามแบบที่ต้องการ

ภาพสั่งพิมพ์ลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดโลก วอลเปเปอร์ลายพระพุทธเจ้าเปิดโลกสวยๆ ภาพแต่งผนังพระพุทธเจ้าสั่งทำ

จัดสถานที่ให้พร้อมสำหรับการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ชื่อสินค้า : วอลเปเปอร์ลายลิขสิทธิ์ ภาพลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดโลก

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาดที่ต้องการ

วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส ( Canvas )  , เนื้อผ้าซาติน ( Satin )

การดูแลรักษา : ทำความสะอาดคราบสกปรกได้ด้วย ผ้าชุบน้ำสบู่ สามารถเช็ดออกได้เลยทีเดียว

  • Social Links: