ตกแต่งผนังด้วยการแสดงเรื่องราวประวัติชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่า “พุทธประวัติ” ช่วยสร้างแรงศรัทธา มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตชาวพุทธ

ไอเดีย แต่งผนังห้องพระด้วยวอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ตามขนาด ลายพุทธประวัติ

ไอเดีย แต่งผนังห้องพระด้วยวอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ตามขนาด ลายพุทธประวัติ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ จึงมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก
“พุทธประวัติ” หมายถึง ประวัติเรื่องราวชีวิตของพระพุทธเจ้า โดยเริ่มตั้งแต่ ประสูติ ตรัสรู้ จนถึงปรินิพพาน การศึกษาพุทธประวัติทำให้เข้าใจศาสนา
มีส่วนช่วยสร้างแรงศรัทธา นำเอาแบบอย่างของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ เพื่อดำรงชีวิตร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างมีความสุข

วอลเปเปอร์ลายพุทธประวัติ วอลเปเปอร์ห้องพระสั่งพิมพ์ ภาพลายพุทธประวัติ

สวยงามด้วยลวดลาย พระพุทธเจ้าทรงออกโปรดแสดงธรรมแก่ประชาชน ติดคู่กับวอลเปเปอร์ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ สีทองพื้นขาว

วอลเปเปอร์ลายพุทธประวัติ ห้องพระลายพระพุทธเจ้า ภาพพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ ห้องพระลายต้นโพธิ์

เจ้าชายสิทธัตถะทรงนั่งสมาธิใต้ต้นโพธิ์ และทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ภาพสวยคมชัดด้วยวอลเปเปอร์สีสด

วอลเปเปอร์ลายพุทธประวัติ ห้องพระลายพระพุทธเจ้า ภาพดวงตาแห่งธรรม ห้องพระลายดวงตาแห่งธรรม

ภาพดวงตาแห่งธรรม สื่อให้เห็นความจริงว่า สิ่งใดมีความเกิดขึ้น สิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดา

วอลเปเปอร์ลายพุทธประวัติ ห้องพระลายพระพุทธเจ้า ภาพพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ ห้องพระลายต้นโพธิ์

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระสงฆ์ เพื่อเผยแพร่คำสอน ให้บุคคลประพฤติดีละเว้นความชั่ว

ชื่อสินค้า : วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายพุทธประวัติ

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด

  • Social Links: