วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์

ตามขนาดที่คุณต้องการ เลือกภาพที่ชื่นชอบ นำมาสั่งปริ้นเป็นวอลเปเปอร์ ตกแต่งตามที่พักอาศัย ร้านค้า สถานที่ราชการ หรือจะติดตั้งสถานที่ต่างๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน ได้งานที่มีคุณภาพ สีคมชัดอย่างแน่นอน
ลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งพิมพ์วอลเปเปอร์ติดผนัง ซึ่งมีลายเป็นที่นิยม ตามด้านล่างดังต่อไปนี้

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายไทย

วอลเปเปอ์สั่งพิมพ์ ต้นโพธิ์สีแดง ลายช้างพื้นน้ำเงิน ลายพญานาค

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายต้นโพธิ์


วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายต้นโพธิ์ พื้นแดง

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายต้นโพธิ์ เป็นลายที่นิยม เหมาะสำหรับสั่งพิมพ์วอลเปเปอร์ติดผนัง ใช้ตกแต่งห้องพระหรือโบสถ์และเป็นลายที่ผู้นับถือศาสนาพุทธทุกท่านต้องรู้จักกันดี เพราะเป็นต้นไม้ที่ถูกกล่าวถึงในพุทธชีวประวัติอยู่บ่อยครั้งนั้นเอง ในอดีตสมัยพุทธกาล ต้นโพธิ์ คือต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับและตรัสรู้สัมโพธิญาณ จึงทำให้ต้นโพธิ์กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและชาวพุทธมาตลอด จนถึงปัจจุบัน มีความเชื่อว่าต้นโพธิ์มีความหมายถึงความสงบ ร่มเย็น การนำภาพต้นโพธิ์มาประดับหิ้งบูชาพระพุทธรูปเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายต้นโพธิ์สีทอง พื้นแดง

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายต้นโพธิ์ พื้นน้ำเงิน
วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายต้นโพธิ์ พื้นฟ้า
วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายต้นโพธิ์ พื้นขาว

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายต้นโพธิ์ พื้นเขียว

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายต้นโพธิ์ พื้นแดงตกแต่งห้องพระ

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายต้นโพธิ์ พื้นแดง-น้ำเงิน

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายพญานาค


ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายพญานาคคู่ และต้นโพธิ์ทอง

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายพญานาค นิยมใช้ตกแต่งห้องพระหรือโบสถ์ ตามความเชื่อของคนไทยพญานาคเป็นงูใหญ่มีหงอน เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์ จะมีวาสนาดี จึงมักเห็นสัญลักษณ์พญานาคในงานจิตรกรรมหรืองานภาพต่างๆเพื่อเสริมความเป็นมงคลแก่ผู้ที่นำมาประดับหรือตกแต่ง ทางร้านมีบริการเครื่องปริ้นวอลเปเปอร์ขนาดใหญ่ ได้ภาพที่คมชัด

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายพญานาคสีเขียวคู่ ต้นโพธิ์ทอง และเทวดา พื้นน้ำเงิน
ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายพญานาคสีทอง ดอกบัวทอง พื้นน้ำตาล

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายพญานาคคู่
ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายพญานาคเขียว หกเศียร

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายพญานาคทอง พื้นเขียว
ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายพญานาคทอง พื้นน้ำเงิน
ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายพญานาคเขียว พื้นแดง

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายพญานาคสีเขียวคู่ และเทวดา พื้นเขียว

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายพญานาคสีทองคู่ และเทพนม พื้นแดง

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายช้างคู่


ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายช้างคู่ พื้นน้ำตาล

วอลเปเปอร์แบบสั่งพิมพ์ ลายช้าง ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญและผูกพันธ์กับชีวิตของคนไทยมาโดยตลอดนับแต่อดีต  ช้างตามความเชื่อของไทยเป็นตัวแทนของความเชื่อ ความศรัทธา โชค วาสนา และสิ่งอันเป็นมงคล ลักษณะที่สูงใหญ่ของช้างตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว เปรียบเสมือนภูเขาลูกใหญ่ ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จให้กับร้านค้า จึงทำให้คนนิยมใช้ภาพช้างในการตกแต่งให้สวยงามและเสริมฮวงจุ้ย ซึ่งทางร้านเรา รับพิมพ์วอลเปเปอร์ ด้วย เครื่องปริ้นขนาดใหญ่ สามารถผลิตได้ตามขนาดที่คุณต้องการอีกด้วย

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายช้างคู่ พื้นขาว

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายช้างคู่ พื้นน้ำเงิน

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายช้างคู่ และต้นโพธิ์ พื้นน้ำตาล

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายช้างคู่ พื้นขาวทอง

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายช้างคู่ถวายดอกบัว พื้นน้ำตาล

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายช้างคู่ถวายดอกบัว พื้นแดง

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายช้างคู่ถวายดอกบัว พื้นน้ำเงิน

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายช้างคู่ถวายดอกบัว พื้นแดง

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายช้างคู่ถวายดอกบัว พื้นแดง

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายเทวดา เทพนม


ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายเทวดา และต้นโพธิ์ พื้นน้ำเงิน

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายเทพพนม เป็นลายที่นิยม เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งห้องพระหรือโบสถ์ เพราะคล้ายกับพระพุทธรูปนั้นเอง และยังมีความหมายของลายเทพพนมที่มีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า คนที่คิดดี พูดดีและทำดี เทพยดาจะมาทำการสาธุให้

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายเทวดาสีทอง และต้นโพธิ์ พื้นขาว

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายเทพนมคู่ พื้นดำ

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายเทพนมคู่ พื้นน้ำตาลทอง

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายเทพนมคู่ พื้นน้ำตาลทอง

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายเทพนมทั้งสี่ พื้นน้ำเงิน

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายเทพนมทั้งสี่ พื้นเหลือง

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายเทพนมทั้งสี่ พื้นแดง

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายเทวดาคู่ พื้นแดง

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายหงส์ทองคู่ พื้นสีแดง

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายดอกบัว


ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวทอง พื้นน้ำตาลทอง

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ดอกบัว เป็นดอกไม้ประจำพุทธศาสนา มีประวัติยาวนานนับตั้งแต่สมัยพุทธกาล คำสอนของพระพุทธเจ้าได้เปรียบมนุษย์กับธรรมชาติการกำเนิดของบัวว่า "แม้จะเกิดในโคลนตม แต่เมื่อดอกโผล่พ้นน้ำขึ้นมารับแสงสว่างแล้ว ก็สามารถผลิกลีบดอกบานสะอาดสวย และส่งกลิ่นหอมได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องเสมือนมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้ว หากเข้าถึงธรรมก็สามารถหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงได้" ถือเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตที่ลึกซึ้ง คนไทยจึงมักใช้ดอกบัวในการบูชาพระและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจำ แม้แต่การแสดงความเคารพด้วยการประนมมือของไทยเราก็ยังเปรียบว่าดูคล้ายดอกบัวตูม เป็นลายที่ชาวพุทธนิยมอีกเช่นกัน

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวทอง พื้นสีแดง

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวทอง พื้นเขียว

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวบาน พื้นสีดำ

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัวบาน พื้นสีเขียว

ตกแต่งห้องพระ วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายดอกบัว พื้นแดง

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ฮวงจุ้ย

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ฮวงจุ้ย ลายนกยูง


วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายนกยูงสีทอง ตกแต่งห้องรับแขก

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายนกยูงทอง
วอลเปเปอร์ แบบ สั่งพิมพ์ ลายนกยูงทองเหมาะสำหรับตกแต่งห้องรับแขกหรือห้องทำงาน เพราะช่วยเสริมในเรื่องของฮวงจุ้ย นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม ความมงคล ตามความเชื่อของชาวจีนให้ความสำคัญกับนกยูงมาก เพราะนกยูงเป็นตัวแทนของความสูงศักดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิง นอกจากนี้นกยูงยังถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นบริวารของเจ้าแม่กวนอิม ชาวจีนจึงใช้ภาพวาดนกยูง เพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักอีกด้วย

ภาพมงคลลายนกยูง ติดผนังโชว์ทีวี

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ฮวงจุ้ย ลายน้ำตก


ภาพพิมพ์มงคล ติดขั้นบันได ลายน้ำตก

ภาพน้ำตกเหมาะสำหรับตกแต่งห้องรับแขกหรือห้องทำงาน กิจการค้าขายต่างๆก็สามารถสั่งพิมพ์วอลเปเปอร์ติดผนังตกแต่งได้ ตามหลักของฮวงจุ้ยน้ำตกถือเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกโชคลาภเงินทองเข้ามา สำหรับร้านค้าแนะนำให้ติดภาพน้ำตกหลังโต๊ะทำงานหรือเคาน์เตอร์เก็บเงิน เพื่อให้สายน้ำช่วยเรียกโชคลาภเงินทองเข้าร้าน ทางเรามีบริการ รับพิมพ์วอลเปเปอร์ ราคาถูก

ภาพพิมพ์มงคล ติดห้องรับแขก ลายน้ำตก

ภาพวิวน้ำตกฮวงจุ้ย ตกแต่งห้องนั่งเล่น

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ฮวงจุ้ย ลายน้ำตก

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ฮวงจุ้ย ตกแต่งห้องรับแขก ลายน้ำตก

ตกแต่งห้องสวยๆ เพิ่มความเป็นสิริมงคล ภาพพิมพ์ลายน้ำตก

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ฮวงจุ้ย ลายปลาคาร์ฟ


วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายปลาคาร์ฟ สามารถตกแต่งได้ทุกส่วนของบ้านแล้วแต่คนชอบ แต่ส่วนใหญ่สั่งพิมพ์แบบติดผนังตามห้องทำงานหรือกิจการค้าขาย ปลาคาร์ฟจะมีนิสัยชอบว่ายทวนน้ำ เปรียบเสมือนการไม่ยอมแพ้ให้กับอุปสรรค ตามหลักฮวงจุ้ยสัญลักษณ์ปลาคาร์ฟ คือ การไหลเวียนของลูกค้า ความสำเร็จ ผลกำไรที่ไหลเวียนเข้ามา สำหรับจำนวนปลาคาร์ฟที่มงคลจะเป็น 7 , 8 , 9 ตัว

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ฮวงจุ้ย ลายม้ามงคล


วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายม้ามงคล

ภาพม้ามงคล เหมาะสำหรับตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์สำหรับพิมพ์ ในห้องรับแขกหรือห้องทำงาน ม้าเป็นสัตว์ที่อดทน มีความว่องไว เต็มไปด้วยพลังงานและความสง่างาม ทำให้ม้าตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าเป็นสัตว์มงคล มีความเชื่อว่าหากตกแต่งบ้านด้วยภาพม้า จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ การค้า การเลื่อนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว จำนวนม้าในภาพควรมี 8 ตัว ซึ่งหมายถึงความสำเร็จจากทุกทิศและจะดียิ่งขึ้นหากท่าทางของม้าทั้ง 8 ตัว มีท่าทางที่ไม่เหมือนกัน

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ภาพวาดม้ามงคล

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ฮวงจุ้ย ลายภูเขา


วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายภูเขา นั้นถือว่าเป็นที่นิยม ของชาวไทยเชื้อสายจีนอีกเช่นกัน เพราะมีความหมาย แสดงถึง ความน่าเกรงขาม ทรงพลัง จะช่วยเสริมบารมีให้แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้าน หรือ สถานที่นั้นๆ ไม่ควรตั้งอยู่ในทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศเหนือ

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ฮวงจุ้ย ลายมังกร


ห้องนั่งเล่น ภาพมงคล ลายมังกรทอง

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายมังกร เหมาะสำหรับตกแต่งห้องรับแขกและห้องทำงาน ตามความเชื่อของชาวจีนมังกรเป็นสัตว์มงคล ทั้งยังเป็นสัตว์ของเทพศักดิ์สิทธิ์ ตามหลักฮวงจุ้ยสัญลักษณ์ของมังกรคือความรุ่งเรือง ความแข็งแกร่ง ความตั้งใจ โชคลาภ บารมี หากเป็นภาพมังกรเหยียบเมฆจะหมายถึงอำนาจ การเป็นผู้นำ

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายมังกรทอง

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ฮวงจุ้ย ลายเรือสำเภา


วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ติดผนัง ลายเรือสำเภา

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ภาพเรือสำเภาเหมาะสำหรับตกแต่งห้องรับแขกหรือห้องทำงาน ในสมัยก่อนการทำมาค้าขายมักใช้เรือสำเภาเป็นพาหนะในการขนสินค้า เดินทางค้าขาย เรือสำเภาจึงเป็นสัญลักษณ์เรื่องการค้าขาย นอกจากนี้ ยังมีหมายถึงความมั่นคง ตามความเชื่อหากตกแต่งภาพเรือสำเภาไว้ในกิจการ จะทำให้ทำมาค้าขายราบรื่น ไร้อุปสรรค มีเงินทองมั่งคั่ง ได้กำไรงาม

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ภาพมงคลติดผนัง ลายเรือสำเภา

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ วินเทจ

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายวินเทจ เหมาะสำหรับผู้คนที่ต้องการตกแต่งบ้านวไตล์วินเทจ สไตล์วินเทจได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สไตล์วินเทจเรียกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างความคลาสิคของยุคก่อนนำมาทำให้   ทันสมัย สไตล์วินเทจส่วนใหญ่จะเป็นสีอ่อนไม่ฉูดฉาดแต่หรูหรา สีที่นิยมนำมาใช้สีชมพูกันก็จะเป็นสีขาว สีครีม สีเหลือง และบางท่านอาจจะใช้อ่อนและก็สีม่วงอ่อน ทำให้มองแล้วสบายตา จึงทำให้การเลือกเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งนั้นไม่ยาดอกไม้วอก ดอกไม้วอลเปอร์ลายดอกไม้เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการตกแต่งบ้านให้ได้กลิ่นอายความหวานของดอกไม้และความโรแมนติก นอกจากนี้วอลล์เปเปอร์ลายดอกไม้สามารถตกแต่งได้ทุกห้องและทุกส่วนของบ้าน ดูหวาน ดูเก๋และไม่เชย และทำให้ย้อนนึกถึงวันวานที่แสนหวานอีกด้วย

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ สวนป่า ธรรมชาติ

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายสวนป่า เหมาะสำหรับตกแต่งห้องรับแขก ห้องนอนและร้านค้า ร้านอาหาร ก็สามารถนำไปใช้ตกแต่งได้ นอกจากความสวยงามของธรรมชาติ สีสันของภาพสวนป่ายังช่วยให้มองแล้วไม่เบื่อ ถ้าตกแต่งร้านค้าก็ช่วยดึงดูดสายตาที่ชวนให้หลงใหล สร้างบรรยากาศให้ร้านของคุณน่านั่ง ลูกค้ามองแล้วสบายตา รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งทางร้านเราสามารถสั่งพิมพ์ สั่งตัดได้ ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ พิมพ์ด้วยเครื่องปริ้ที่มีนขนาดใหญ่ ได้สีที่คมชัดเสมือนวาดภาพติดฝาผนัง

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ใต้ท้องทะเล

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายใต้ทะเล และฝูงปลาเหมาะกับเด็กและผู้ใหญ่ สามารถตกแต่งได้ทุกห้องของบ้าน นอกจากความสวยงาม ความสบายตาที่ได้มอง ยังช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้จากวอลเปเปอร์ลายใต้ทะเลช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดจินตนาการของเด็กๆได้อีกด้วย

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ติดผนังห้องนอน

ภาพพิมพ์วอลเปเปอร์ตกแต่งห้อง ลายปลานีโม่

ภาพพิมพ์วอลเปเปอร์ตกแต่งห้องนอน ลายใต้ท้องทะเล

<<< กลับสู่เมนู

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ อิฐ ปูนเปลือย

วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ ลายอิฐ ปูนเปลือย เหมาะสำหรับผู้คนที่ต้องการตกแต่งบ้านสไตล์ลอฟท์ สไตล์ลอฟท์เริ่มมาจากยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากสงครามทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ โรงงานหลายแห่งจึงต้องปิดตัวลง บวกกับความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น จึงมีการดัดแปลงโรงงานที่ปิดตัวเหล่านั้นให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยแทน โดยใช้เศษวัสดุจากโรงงานมาตกแต่งให้เกิดความสวยงาม จึงทำให้เกิดสไตล์แบบใหม่ขึ้นมาคือสไตล์ "ลอฟท์" จะเน้นความดิบความเท่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ ผิวอาคารที่เป็นปูนเปลือยขัดมัน อิฐแดงก่อเป็นแนว สไตล์ลอฟท์เป็นรูปแบบการตกแต่งที่มีความดิบและความเท่ห์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว บ่งบอกถึงพลังและความแข็งแรงของวัสดุแต่ละชิ้นได้อย่างชัดเจน


<<< กลับสู่เมนู

ขั้นตอนการติดวอลเปเปอร์


ขั้นตอนการสั่งซื้อ


1. เลือกรูปที่ต้องการ (ผลิตขั้นต่ำ 2 ตารางเมตร)
2. แจ้งขนาดและชนิดของผ้า


3. การคิดราคา
3.1. ขั้นต่ำ 2 ตารางเมตร
3.2. เศษของตารางเมตรจะปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม
4. โอนเงินค่าสินค้า
5. รอรับสินค้า 2-7 วัน

ข้อควรรู้ก่อนสั่งซื้อ


1.รอยต่อของวอลเปเปอร์

2. สีจริงที่ผลิตกับสีในคอมพิวเตอร์ จะไม่ตรงกัน 100% เป็นปกติ


<<< กลับสู่เมนู